علی موقر، روزنامه‌نگار خبر داده که «تابلوی خیابان کنسولگری عربستان در مشهد که «آیت‌الله نمر» نام داشته، پایین آورده شده است.» دی‌ماه 94 پس از اعدام فقیه شیعه عربستانی که به حمله گروهی در ایران به سفارت عربستان در ایران نیز انجامید، شورای شهر تهران خیابان بوستان در منطقه نیاوران را که سفارت عربستان سعودی در آنجا واقع بود و شورای اسلامی شهر مشهد خیابان سجاد را که محل کنسولگری عربستان بود را به نام شیخ نمر نامگذاری کردند. خیابان‌هایی در شیراز، تبریز و قم نیز به اسم شیخ نمر نامگذاری شد.