همشهری آنلاین نوشت: نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان گفت: دولت ایران نیروها را در نزدیکی قلمرو نخجوان جمع‌آوری کرده است و ما آماده جنگ در آنجا هستیم!  سیاوش نوروزوف، در ادامه سخنان گستاخانه خود، افزود: ایران نه مرام، نه عقیده، نه ایمان دارد.