سفارت روسیه، در اقدامی عجیب و نامتعاف، ایران را به عنوان یکی از «سه کشور جهان دارای موشک‌های مافوق صوت» معرفی کرد. توئیتر رسمی سفارت روسیه در تهران نوشت: «آیا می‌دانید سه کشور جهان دارای موشک‌های مافوق صوت هستند؟روسیه، چین و ایران»