سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت که در حال حاضر طرحی مربوط به عفاف و حجاب در دستور کار صحن علنی قرار ندارد. به گزارش ایسنا، احمد راستینه با اشاره به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات حجاب و عفاف اظهار کرد: کمیسیون فرهنگی گزارشی درباره موضوع عفاف و حجاب به صحن علنی ارائه کرد که به پیوست آن طرح کمیسیون پیشنهاد شد لذا در صورتی که دولت در این باره لایحه‌ای به مجلس ارائه نکند، باید این طرح توسط هیات رئیسه اعلام وصول شده و مسیر قانونی خود را طی کند.