معاون پیشین دستیار وزیر دفاع ایالات متحده در عملیات ویژه و مبارزه با تروریسم گفت: تعجب آور نیست اگر خبر بعدی احیای گفتگوهای ایران و آمریکا در مورد برجام باشد که بار دیگر با میانجیگری چین انجام خواهد شد.

گویلیام وکسلر افزود: چین به مدت دو دهه به طور پیوسته در حال افزایش نفوذ سیاسی منطقه‌ای خود بوده است که اخیراً با سفر شی جین پینگ به ریاض در ماه دسامبر و سفر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران به پکن در ماه گذشته، این نفوذ برجسته شد.