مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، در گزارشی با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نوشت که این کشور می‌تواند مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای را تنها طی ۱۲ روز تولید کند و طی یک ماه توانایی ساخت بیش از چهار بمب هسته‌ای را دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، مؤسسه علوم و امنیت، در گزارش خود که در آن اطلاعات ارائه شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تجزیه و تحلیل می‌کند، مدعی شد که ایران می‌تواند اورانیوم کافی برای تولید در مجموع هفت سلاح هسته‌ای را طی سه ماه غنی‌سازی کند.

در ادامه آمده است که احتمالا «ایران بتواند یک انبار سری از سانتریفیوژهای پیشرفته ایجاد کند که در آینده آن را در یک تاسیسات مخفی برای غنی‌سازی اورانیوم مستقر کند».