فرمانده سپاه کرمانشاه گفت:  سرنخ‌هایی از مسمومیت دانش‌آموزان کرمانشاه به‌دست آمده است و در حال بررسی موضوع هستیم. به گزارش ایسنا، سردار بهمن ریحانی، افزود: یقینا ماجرای مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دست‌های پشت پرده‌ای دارد و نمی‌توان منکر تلاش دشمنان برای ایجاد فضای ترس و جنگ روانی با هدف به تعطیلی کشاندن مدارس شد.