وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت یک تبعه افغانستانی به اتهام جاسوسی  در مازندران خبر داد. به گزارش مهر، این تبعه‌افغان با تحصیلات سیکل، دارای کارت‌های جعلی و کارچاق‌کن افغان‌ها در کشور بود که ٣٩ سال از فعالیت و حضورش در ایران و مازندران می‌گذرد. متهم همه فن حریف، اتهامی همچون، جاسوسی، کلاهبرداری، رشاء و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده با آلوده کردن برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای سرویس‌های جاسوسی نیابتی در کشور افغانستان، فعالیت‌های غیرقاقونی از جمله کارچاق‌کنی برای افغان‌ها در کشور داشته است.