وکیل و خانواده بنجامین بری‌یر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران اعلام کرد که موکلش از سوی دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده، اما همچنان در زندان به سر می‌برد. فیلیپ ولان، وکیل روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که پس از صدور حکم تبرئه حدود دو هفته پیش، دادگاه دستور «آزادی فوری» بری‌یر را در روز بعد صادر کرد، اما این شهروند فرانسوی، آزاد نشده است. وی خواستار احترام ایران به تصمیمات دادگاه شد.