تحویل سفارت به طالبان، بی‌درایتی بود

دیپلمات پیشین کشورمان با یادآوری این که امارت اسلامی هنوز از سوی سازمان ملل و هیچ کشور دیگری در دنیا به رسمیت شناخته نشده است، گفت: وضعیت قبلی سفارت افغانستان با حضور سرپرست پیشین به نوعی توازن ایجاد می‌کرد، چون افغانستان فقط طالبان نیست و اقوام مختلفی در این کشور زندگی می‌کنند. محسن روحی صفت در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: شخصی که قبلا با توافق طالبان به عنوان سرپرست تعیین شده، هم ملاحظه طالبان را می‌کرد هم بقیه اقشار، به همین دلیل به هم خوردن این مساله با درایت نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست و دیپلماسی نیاز به درایت، توازن و تعادل دارد. در تحویل سفارت افغانستان به طالبان هم اگر با درایت بیشتری برخورد می‌شد،  این واکنش‌ها پیش نمی‌آمد.

شایان ذکر است با توجه به این نکته که هنوز امارت اسلامی (طالبان) به رسمیت شناخته نشده و همچنین روابط دو کشور ایران و افغانستان، حضور یک دیپلمات با انتخاب طالبان در سفارت افغانستان در تهران واکنش‌هایی را هم در سطح جامعه ایران و هم افغانستان به دنبال داشته است.

برخی از کارشناسان درخصوص حضور دیپلمات از سوی طالبان به مخاطرات امنیتی در این زمینه اشاره دارند، اما به این نکته هم باید توجه داشت که طالبان از زمانی که قدرت را به دست گرفته هنوز به وعده‌های خود نه فقط در قبال مردم افغانستان بلکه در تعامل با جمهوری اسلامی ایران در مسائلی مانند حق‌آبه قانونی ایران عمل نکرده است. طبیعتا با درک این شرایط دستگاه دیپلماسی و مسئولان مربوطه در کشور باید با دقت و نکته سنجی به این مسائل مهم توجه داشته باشند.