عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: آقای رئیسی شما راه را اشتباه می‌روید قطار را در مسیر خطا هدایت می‌کنید برادر عزیز به چه زبانی بگویم تورم با این دست‌فرمان علاج نخواهد شد گفتار درمانی فایده‌ای ندارد. سید ناصر موسوی لارگانی، در نشست علنی دیروز مجلس گفت: قبول دارم مشکلات در کشور مخصوصا در حوزه اقتصادی کم نیست اما ما مسئول هستیم این مردم غیوری که برای حفظ کشور و انقلاب خون‌ها داده‌اند روا نیست در وضعیت فعلی زندگی کنند.