محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان با اشاره به شنیده شدن صدای انفجار ظهر چهارشنبه در این شهر گفت: امحا و انفجار مهمات تاریخ گذشته دلیل صدای مهیب شنیده شده در این شهر بوده است. به گزارش ایرنا،‌ حدود ساعت ۱۲ ظهر ۲۶ بهمن ماه صدای مهیبی در شهر کرمان شنیده شد به طوری که شیشه در و پنجره‌ها را به لرزه در آورد.