به گزارش تسنیم، محمدهادی ذاکر حسین، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در واکنش به حضور پرویز ثابتی، نفر دوم ساواک در تجمع ضدانقلاب در یکی از شهرهای آمریکا در توئیتی نوشت: «ساواک متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت از رهگذر شکنجه و سلب آزادی و تعقیب و آزار گسترده و سازمان یافته و در راستای سیاست دولتی سرکوب مخالفان رژیم است.» وی افزود: «جرایم بین‌المللی مشمول مرور زمان نیست و دانه درشت‌های ساواک تا زمانی که زنده‌اند باید پاسخگوی رفتار خود باشند.»