قرار بود مجلس در رأس امور باشد، اما در قعر امور قرار گرفته

یک تحلیلگر مسائل سیاسی ضمن انتقاد از شورای عالی سران قوا و مصوبه مولدسازی، می‌گوید در کجای قانون اساسی گفته شده است که اگر کمیته‌ای از روسای سه قوه تشکیل شود، از اختیارات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند، هرکاری دلشان بخواهد و هر تصمیمی بخواهند می‌توانند انجام دهند؟ کجای قانون اساسی گفته شده است که روسای سه قوه اگر با هم تشکیل جلسه دهند، می‌توانند بالاتر از مجلس و نهاد‌های دیگر تصمیماتی بگیرند؟ کجای قانون اساسی چنین حق و اختیاراتی را به کمیته‌ای که متشکل از روسای سه قوه باشد را واگذار کرده است؟ حتی در وضعیت اضطراری هم چنین چیزی به آن‌ها واگذار نشده است. همه این‌ها دست به دست هم داده و باعث شده است مجلسی که قرار بود در راس امور قرار گیرد، بدبختانه الان در قعر امور قرار گرفته است.» صادق زیباکلام، در گفتگو با «انتخاب» درباره این موضوع گفت: «رکن دمکراسی در همه نظام‌های مردم سالار، مجلس است. مجلس است که از بالاترین اختیارات برخوردار است، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و تمام نهاد‌ها و ارگان‌های دیگر باید به آن پاسخگو باشند، اما متاسفانه در اینجا به جای اینکه مجلس در جایگاه قدرتمند خود قرار گیرد و نهاد‌های دیگر موظف به پاسخگویی و تبعیت از قوانین و مقررات مجلس باشند،  آنقدر جایگاه قدرت، نفوذ و اعتبار مجلس کاهش پیدا کرده که عملا کسی برای آن تره هم خرد نمی‌کند.» زیباکلام تصریح کرد: کاری که اکنون روسای سه قوه انجام می‌دهند، با بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصل تفکیک قوا مغایر است.