نصب بنر‌های حمایت از سپاه مقابل سفارت‌خانه‌های اروپایی‌ در تهران

 

 

بنرهای «سپاه؛ افتخار ملت» در محل سفارت‌خانه‌های کشورهای اروپایی در تهران نصب شد. این اقدام در ادامه شعارنویسی‌ها بر در و دیوار سفارتخانه‌های چند کشور اروپایی و تلاش پارلمان اروپا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی صورت گرفت.