رضا نیلی، مدیر مسئول سایت‌ «نمایندگان» و فرزند مدیر کل سابق انتخابات شورای نگهبان نوشت: «آخرین نظرسنجی‌ها می‌گوید اگر همین امروز انتخابات مجلس برگزار شود میزان مشارکت در تهران تنها ۱۵ درصد خواهد بود. عزیزانی که در آخرین نشست شانا با جناب حداد عادل شرکت کردند اگر می‌خواهند با همین میزان مشارکت مجددا وارد بهارستان شوند مجلسی نامقبول شکل خواهد گرفت.»