اصفهانی‌ها و مماشات

با وکیل بی‌سواد

حسین دهباشی در واکنش به توئیت زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان مبنی بر اینکه «وقت مماشات نیست. جواب سیلی، سیلی است.اروپا باید بابت امنیت کشتی‌هایش در تنگه هرمز به سپاه ما خراج دهد»؛ نوشت: «دول دنیا عوارض کانال‌هایی را می‌گیرند که از میان خاکشان می‌گذرد و آب‌های سرزمینی هستند ولی تنگه هرمز آبراهی بین‌المللی است و ما صرفا همسایه آن. و خراج از این مسیر در رده اقدامات دزدان دریایی اهل سومالی! مماشات را ولی اهالی شریف اصفهان می‌کنند با وکیل کم سوادشان!»