کریمی قدوسی در توییتر مدعی شده بود: «یکی از وزرای دولت روحانی که با اکبری ‎جاسوس معدوم شده انگلیس خبیث در ارتباط بوده، هم‌اکنون در زندان است.» محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم، در این ارتباط گفت: «اکبری با هیچ یک از وزاری ما ارتباطی نداشت او ارتباط محدودی با دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی داشت که به دولت مربوط نمی‌شود.» او افزود: «اگر یکی از اعضای دولت و وزرا در زندان بودند قطعا من در جریان قرار می‌گرفتم اما هیچ کس در زندان نیست.»