محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اعدام علیرضا اکبری در توئیتر نوشت: «فردی که اخیرا به جرم جاسوسی برای انگلیس اعدام شد شدیدا ضد برجام، مدافع تولید سلاح هسته‌ای و اهل پرونده‌سازی برای چهره های عاقل و معتدل بود. شاید زمان ببرد تا در بین بقیه ضدبرجامی‌هایی که رگ گردنشان از عصبانیت بیرون می‌زند جاسوس‌های دیگری هم پیدا شوند، به خصوص جاسوس روسیه.»