وزیر خارجه آمریکا طی مواضعی مداخله‌جویانه از «سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران» و اعدام «علیرضا اکبری» شهروند دوتابعیتی به اتهام جاسوسی برای انگلیس، انتقاد کرد.   به گزارش ایلنا، آنتونی بلینکن افزود: «رفتارهای ایران بدون پیامد نخواهد ماند. ما به همراه بسیاری از دیگر کشورها دست به مجموعه‌ای از اقدام‌ها یکجانبه و چند جانبه خواهیم زد و با استفاده از ساز و کارهای سازمان ملل متحد برای پاسخگو کردن ایران تلاش می‌کنیم».