تسنیم نوشت: یک تبعه آلمانی در استان خوزستان دستگیر شده است. بنابراین گزارش، این فرد هنگام عکسبرداری از تاسیسات نفتی امیدیه در جنوب ایران بازداشت شده است. این گزارش هنوز از سوی مراجع رسمی تایید نشده و دولت آلمان هم تاکنون به آن واکنش نشان نداده است.