رهبران احزاب اکثریت پارلمان هلند در نامه‌ای مشترک، خواستار اعمال بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه ایران شدند. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه بلومبرگ، رهبران این احزاب که نماینده اکثریت پارلمان هلند هستند، در نامه‌ای مشترک پیشنهاد کرده‌اند که سپاه پاسداران ایران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد و مقامات ارشد ایران و خانواده‌هایشان به دلیل آن‌چه «نقض حقوق بشر» عنوان شده است، تحریم شوند.