نماینده مجلس در واکنش به اعلام وصول نشدن استیضاح وزیر بهداشت، گفت: این توجیهات که برای ۹ وزیر درخواست استیضاح شده و اگر اعلام وصول کنیم این باب باز می‌شود، درست نیست.

به گزارش فرارو، عبدالحسین روح‌الامینی، افزود: به وظایفتان عمل کنید و ما را به سمت اعتراض مدنی و استعفا از نمایندگی سوق ندهید.