علی هاشم، خبرنگار الجزیره در توئیتی نوشت: می‌توان به طور رسمی اعلام کرد که توافق هسته‌ای ایران نخستین قربانی جنگ اوکراین است. به گزارش ایلنا، وی به نقل از یک مقام ارشد اروپایی نوشت: تا زمانی که جنگ در اوکراین ادامه دارد و ایران به روسیه سلاح می‌دهد، هیچ تغییری در مذاکرات رخ نخواهد داد و در نتیجه توافق‌ هسته‌ای در کار نخواهد بود. این مطالب در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های ایران بارها هرگونه نقش‌آفرینی در جنگ اوکراین را رد کرده‌اند.