مدعیان آزار جنسی زندانیان زن هیچ مدرکی ارائه نکرده‌اند

سخنگوی قوه قضاییه درباره مسائل مطرح شده درباره آزار و تجاوز جنسی به زندانیان زن گفت: ادعاهای دروغ رسانه‌های معاند و برخی افراد صاحب تریبون در داخل علیه متهمان بازداشتی نسوان مطرح می شود و این ادعای دروغ اولا طرح کننده اولیه دروغ رسانه ای رسانه های خارجی بوده و متاسفانه برخی هم در داخل آن را مطرح کردند که تاکنون حاضر نشدند در خصوص ادعاهای خود سندی ارایه کنند.

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز گفت: با اشاره به سومین سالگرد سردار شهید سلیمانی گفت: تاکنون ۴ عنوان اتهامی علیه عاملان ترور شهید سلیمانی مطابق قوانین احصا شده است و در ادعانامه مربوطه دقیقا مشخص است. متهمان پرونده به دوبخش عامر و عامل ترور تقسیم بندی شدند و تاکنون بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به مراکز حقوقی ارسال شده و ۱۵۴ متهم که ۹۶ نفر از آن‌ها اتباع امریکایی هستند شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند و به ۹ کشور ۱۱ نیابت قضایی ارسال شده و به برخی از کشور‌ها دو نیابت قضایی ارسال شده است. برای ۹۶ تن از متهمان امریکایی ابلاغیه‌هایی به نشانی‌ها ارسال شده است. همچنین کشور‌هایی دیگر همچون المان و انگلیس هم در این قضیه متهم هستند.

وی افزود: از طریق پلیس بین الملل اعلان قرمز برای متهمان ارسال شده و برای ۷۳ نفر از عاملان در ترور شهید سلیمانی از جمله رییس جمهور امریکا اعلان قرمز صادر شده، ولی تاکنون سازمان‌های بین المللی از صدور اعلان قرمز خودداری کردند. همچنین سه دور نشست تفصیلی ایران و عراق هم برای بررسی پرونده برگزار شده است و نشست چهارم در دی ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص بحث حقوقی ترور سردار سلیمانی هم اقدامات خوبی هم شده از جمله بررسی تفصیلی آن است. تاکنون ۲هزار صفحه تحقیقات قضایی و ۷۰۰ صفحه قرار جلب دادرسی و ۶۰ صفحه کیفرخوست یاادعانامه برای متهمان تنظیم شده است. پیش نویس کیفرخواست تهیه شده و پس از جمع بندی به دادگاه ارسال می‌شود. مسایل نهایی این موضوع مورد بحث واقع شد.