رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: محمد مهدی محمدی فر به اتهام افساد فی‌الارض و محاربه از طریق ارتکاب جرم احراق و تخریب اموال، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی به اعدام محکوم شده است. محمد صادق اکبری افزود: رای صادره بدوی بوده و قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.