حکم اعدام محمد بروغنی

تایید شده است

خبرگزاری قوه قضاییه نقض حکم دادگاه محمد بروغنی از متهمان حوادث اخیر در دیوان عالی کشور، تکذیب و تصریح کرد که حکم این متهم در دیوان عالی کشور تایید شده است. میزان نوشت: متهم محمد بروغنی معروف به «ممد آلفا» که با کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به یکی از ماموران حافظ امنیت به قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۵ آذرماه توسط دیوان عالی کشور نیز تایید گردید.