سردار سید یحیی صفوی، مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در همایش مکتب شهید سلیمانی که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، گفت: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی، «مکتب سلیمانی» را به‌عنوان دو واحد درسی با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه‌ها نهادینه کرده و از سوی دیگر، وزارت علوم نیز کمیته تخصصی توسعه فرهنگ مقاومت و پایداری را تصویب کرده است.