رئیس‌کل دادگستری استان فارس گفت: صدور حکم اعدام برای سعید الله‌وردی یکی از بازداشت‌شدگان ناآرامی‌ها در شیراز کذب است. به گزارش ایلنا، سید کاظم موسوی در رابطه با اظهارات خواهر سعید الله‌وردی یکی از بازداشت شدگان اخیر در شیراز گفت: اتهامات افراد مطرح در این پرونده که سه نفر هستند اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم است که در عنوان اتهامی اول به تازگی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده و هنوز رایی از سوی دادگاه صادر نشده و در اتهام دوم نیز برای متهمین قرار تعلیق تعقیب صادر شده است.