دستیار سیاسی رئیس مجلس در توئیتی نوشت: قرار نیست ستاد امر به معروفی که خود را اصلاح نکرد با اصرار بر شیوه‌های نادرست و فهم غلط از مسائل و زمانشناسی، بیش از این ضربه به دین و انقلاب بزنند.

محمدسعید احدیان، افزود: ستاد امر به معروف را تعطیل و آن را تبدیل به ستاد احیای امر به معروف کنید.

///

 

//

 

 

//

 

//

 

 

//

 

 

///

 

 

//

 

///