نماینده پارلمان عراق، گفت: مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق به پنهان کردن فساد و ترور فرماندهان پیروزی (شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) متهم شده است. به گزارش ایلنا به نقل از المعلومه، علی الزبیدی، همچنین مدعی شد که الکاظمی از ترس محکومیت و مجازات از طریق اقلیم کردستان عراق به امارات فراری داده شده است.