محمد مرندی، کارشناس و مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در حساب کاربری خود در توئیتر با بیان اینکه اگر ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بود، یک سال پیش ساخته بود، نوشت: «در جریان مذاکرات هسته‌ای وین، رژیم‌های غربی مدام ادعا می‌کردند که برنامه هسته‌ای ایران «به نقطه‌ای بدون بازگشت می‌رسد.» ماه ها از مذاکرات گذشته و غرب ساکت است. چرا؟ دروغ می‌گفتند.»