امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های دیروز این شهر که مطابق روال هفته‌های گذشته با راهپیمایی اعتراضی نمازگزاران همراه بود؛ با اعتراض به نحوه برخورد با معترضان گفت: «جواب سنگ، گلوله نیست. کسی را که سلاحی برنداشته و کسی را نزده، نزنید. با کشتن و اعدام مردم و نشان دادن خشونت،‌ فقط مشکلات بیشتر می‌شود.»

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، گفت: «کسی که حرفی دارد، اعتراضی دارد، حرفش باید مورد توجه قرار بگیرد و او مفسد نیست.» وی در ادامه افزود: «شریعت اسلام قوانینی دارد و حاکمان و قضات و سایر مسئولان در چارچوب اسلام می‌توانند کار کنند. هیچ متهمی را نمی‌توان زد، به زور از او اقرار گرفت و بدون این که انسانی را کشته باشد، اعدامش کرد.»