المانیتور نوشت: طرح جدیدی از سوی قانونگذاران آمریکایی مقامات مسئول اتفاقات اخیر در ایران و فرزندان آن‌ها را هدف قرار می‌دهد. طبق متن طرح، هرگونه روادید صادر شده برای خانواده این افراد، طبق قانون باید باطل شود.