وزیر ارشاد گفت: نهادهای امنیتی مشکلی برای برگزاری فعالیت‌های هنری ندارند، همه آنها از جمله شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی مرتب از ما پیگیری می‌کنند تا فعالیت‌های هنری به صورت عادی برگزار شود و ما هم مشکلی نداریم.محمدمهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایلنا، بیان کرد: گروه‌های فشاری که توسط شبکه‌های اجتماعی درست شده‌اند، اجازه فعالیت عادی هنرمندان را نمی‌دهند. به گفته وی، عده‌ای اقتصاد هنر و معیشت هنرمندان را به بازی‌های سیاسی‌شان گره زده‌اند.