مواجهه با بدپوششی‌های نامتعارف الزام قانونی دارد

وزیر کشور گفت: مواجهه با بدپوششی‌های نامتعارف و عدول هنجارشکنانه از حجاب که یک ارزش دینی و ملی است، الزام قانونی دارد.به گزارش ایلنا، احمد وحیدی افزود: در کنار وظیفه همگانی در ترویج عفاف و حجاب، دستگاه‌ها نیز باید ماموریت خود را در این موضوع انجام دهند.