هیاتی از وزارت امور مهاجران طالبان برای بررسی مشکلات مهاجران و شرکت در نشست چهارجانبه به تهران سفر کرد. به گزارش فارس، مسئولان وزارت مهاجران طالبان اعلام کردند که قرار است مشکلات مهاجران افغانستان در ایران و جستجوی راه‌ حل در این نشست بررسی شوند. عبدالرحمان راشد، مدیر داخلی وزارت مهاجران گفت: «به همراه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان توافق‌نامه‌ای امضا می‌کنیم که به چه شکل مشکلات حل شود تا مهاجران داوطلبانه به کشور بازگردند.»