عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قطعنامه شورای حکام تنها یک فضاسازی علیه کشور است و ایران نیز باید بدون توجه به آن به غنی‌سازی خود ادامه دهد. به گزارش ایرنا،‌ جبار کوچکی‌نژاد، ضمن مثبت خواندن غنی‌سازی با غنای ۶۰ درصد در فردو افزود: ما باید با قدرت به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهیم و تحت تاثیر این فشارها قرار نگیریم.