مشاور سیاسی رییس جمهور سابق در تازه‌ترین رشته توئیت خود درباره تنش در روابط ایران و غرب نسبت به قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و قرار گرفتن کشور زیر سایه جنگ هشدار داد.

حمید ابوطالبی نوشت: تنش در روابط ایران و غرب - شامل هسته‌ای، منطقه و حقوق‌بشر - روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود؛ تا بدانجا که اینک بحران دیپلماتیکِ فیمابین به سطح سران کشور‌های اروپایی و موضع‌گیری‌های تند آنان رسیده و دیپلماسی ناکارآمدِ ایران هم قادر به حل و فصل آن نیست. در این روند تنش‌های رو به افزایش ایران توسط EU۳ به عنوان اعضای ۵+۱، رسماً به نقض سیستماتیک تقریبا تمام مفاد توافق هسته‌ای برجام و عدم پایبندی به تعهداتش نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم گردیده است؛ لذا آنان قطع هرگونه مذاکره هسته‌ای با ایران را اعلام کرده‌اند.»

وی همچنین با اشاره به تصویب قطعنامه آژانس، مبنی بر ابراز نگرانی عمیق از عدم همکاری و نقض تعهدات و عدم پاسخ‌گویی ایران به ابهامات و درخواست‌های آژانس، ادامه داده: درخواست گزارش و زمینه‌سازی برای ارجاع پرونده به UN هم شرایط را برای تنشِ بیشتر آماده می‌کند.

ابوطالبی افزوده: این زمینه سازی‌ها، برای بردن مجدد پرونده ایران به شورای امنیت UN و فصل هفتم منشور کفایت می‌کنند؛ گام‌هایی خطرناک که البته ایران هیچ درک روشنی ازآن در عرصه‌ی بین‌المللی ندارد، هرچند مکررا اعلام نماید که به تنهایی به یک طرفِ میزی چسبیده است که طرف دیگر آن ازمذاکره کننده خالی می‌باشد!

لذا این روند که سران غرب را به موضع گیری کشانده، و هر ده‌سال به ده‌سال از ۱۳۸۰-۱۳۸۱ تکرار می‌گردد، اکنون در۱۴۰۰-۱۴۰۱نتیجه‌ای جز فصل هفتم منشور و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و تکرار وضعیت سالهای۱۳۹۰-۱۳۹۱ یعنی دیپلماسیِ افراط‌گرایان در کشور و قراردادن ایران در آستانه جنگ ندارد.»