حسن اسدی زیدآبادی، حقوقدان و وکیل دادگستری بازداشت شد.

عاطفه خلیفی، همسر وی در توئیترش نوشت که ماموران اطلاعات سپاه به هنگام دستگیری او «تمام وسایل الکترونیکی‌اش» را نیز توقیف کرده‌اند.