نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشکلاتی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد سبب شده تا زبان بیگانگان به روی ما دراز شود. از رئیس‌جمهور آمریکا که مدعی است ایران را آزاد خواهد کرد، گرفته تا رئیس‌جمهور فرانسه که حرکت اعتراضی مردم را انقلاب توصیف میکند و الهام علی اف که قصد خودنمایی دارد، همگی جزو بیگانگان هستند.

احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران افزود: در شرایطی که با ضعف سیاست خارجی روبرو هستیم هر انسان بی‌ارزش به خود اجازه می‌دهد تا اراجیفی را سرهم کند، ولی آنچه که روشن است در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که سیم‌خاردارهای این کشور برچیده شد شاهد این بودیم که جمع کثیری از آذربایجانی‌ها از آن سوی ارس خود را به رود ارس می‌زدند تا به ایران بیایند.

وی گفت: تاریخ گواهی می‌دهد آنهایی که آن سوی ارس هستند به ایران تعلق داشتند، چنانچه بحث یکپارچگی وجود داشته باشند آنها باید به ایران بپیوندند.

وی ادامه داد: دلبستگی و وابستگی آن سوی ارس به این سوی ارس بیشتر است. آنها به این سو تعلق دارند، کسی از این سوی ارس خود را به آن طرف رودخانه نرساند. این موضوع حاکی از این است که دو سوی ارس هویت ایرانی دارند.

 

به زودی جواب یاوه‌گویان را خواهیم داد

بیگی ادامه داد: انتظار ما این است که استحکام وحدت ملی و ایجاد قدرت که برخاسته از اراده مردم است باید هرچه زودتر محقق شود تا جواب یاوه‌گویان را با خواست مردم بدهیم، تا زمانیکه که آنها فکر می‌کنند مشت آهنین مردم صورت نخواهد گرفت طبیعتا هر رجزخوانی‌ای خواهند کرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دست را به بدن پیوند می‌زنند یا بدن را به دست؟ خاطرنشان کرد: تاریخ گواهی می‌دهد که آنها به ایران تعلق داشتند، چنانچه بحث یکپارچگی وجود داشته باشند آنها باید به ایران بپیوندند.