«جو بایدن»، رئیس‌جمهوری آمریکا در نامه‌ای به سران مجالس نمایندگان و سنای آمریکا، وضعیت اضطراری در قبال ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام کاخ سفید، به دلیل ادامه تنش در روابط تهران و واشنگتن، روندی که از نوامبر ۱۹۷۹ برای رسیدگی به «وضعیت اضطراری» در قبال ایران تعیین شده است، ادامه خواهد یافت.

قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران طی سال‌های گذشته به طور متناوب تمدید شده است.