تسنیم نوشت: 3 نفر از عناصر فعال در اغتشاشات اخیر که در قالب "شهروند ـ خبرنگار" با مؤسسه آمریکایی (توانا تک و شبکه سعودی اینترنشنال) همکاری می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

در خبر تسنیم آمده است:‌ بنابر اعلام یک منبع مطلع «ن.م.»، «ی.ف.» و «م.م.» تاکنون مبالغ قابل‌توجهی پول از مؤسسه توانا و اینترنشنال سعودی دریافت کرده مأموریت‌های محوله را انجام دادند.