وزیر راه وشهرسازی به حاشیه ایجاد شده پیرامون انتشار تصاویر خصوصی او واکنش نشان داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، رستم قاسمی در پاسخ به سوالی درباره حاشیه جدید ایجاد شده و آیا قصد پیگیری دارد یا خیر گفت: خود خداوند باید جوابگو باشد.