جماران نوشت: عباس سلیمی‌نمین، فعال سیاسی اصولگرا با تأکید بر اینکه نوع مواجهه پلیس امنیت اخلاقی به گونه‌ای بوده که نتیجه عکس داده است، گفت: در دوران هیجانات هرچه به طرف نهادهای مدنی برویم، طبیعتا جواب بهتری دریافت می‌کنیم. وی با بیان اینکه بسیاری از اصلاح‌طلبان ترجیح دادند یک حرکت فرصت طلبانه‌ای را دنبال کنند، افزود: آنها اصلا دشمن را ندیدند و اصولگرایان تندرو اصلا نیروهای خودمان را در صحنه ندیدند؛ یعنی نیروهای مردمی و فرزندان خودمان را در صحنه ندیدند؛ بسیاری از اینها فرزندان خودمان در صحنه بوده‌اند و هستند.