موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در رابطه با جلسه این هیأت برای بررسی شکایت فراجا از ۴ نماینده گفت: نیروی انتظامی در این جلسه مطرح کرد شکایتی از نمایندگان ندارد. وی افزود: اگر نیروی انتظامی هم در این خصوص شکایتی را مطرح نمی‌کرد، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید به این موضوع رسیدگی می‌کرد. پیگیری نیز به این خاطر بود که نمایندگان صحبت‌هایی را مطرح کردند که تحریک‌کننده بود و صحبت‌های خلاف واقعیت را مطرح کردند، مثلا قبل از آنکه تحقیقات پزشکی قانونی و نیروی انتظامی مطرح شود، گفتند که دختر مردم را زدند و کشتند.