معاون دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد که ایران یکی از محورهای اصلی نشست سران اتحادیه عرب خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از الخلیج الجدید، حسام زکی، گفت که مساله فلسطین و آنچه دخالت‌های ایران در کشورهای عربی می‌خواند، محورهای اصلی نشست سران اتحادیه عرب در کشور الجزایر خواهند بود. بر اساس این گزارش، نشست سران اتحادیه عرب قرار است یکم و دوم نوامبر برگزار شود.