نماینده ایران در سازمان ملل در نیویورک گفت: تحقیقات سازمان ملل درباره ادعاهای بی‌اساس مربوط به پهپادهای ایران، غیرقانونی است و این سازمان نباید بر اساس ادعاهای کشورهای غربی عمل کند. به گزارش ایسنا، امیر سعید ایروانی، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد: کشورهای غربی تلاش می‌کنند براساس تفاسیر نادرست و گمراه کننده بین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و استفاده از پهپهادها در جنگ اوکراین ارتباط ساختگی برقرار کنند.