حضور سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به حاشیه کشیده و با تنش همراه شد.

سخنرانی علی بهادری جهرمی که دیروز برای برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و گفت‌وگو با دانشجویان، در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حضور یافته بود، ناتمام ماند.

در این جلسه که بسیار پُرحاشیه بود، دانشجویان شعارهای انتقادی خطاب به سخنگوی دولت سر دادند. خبرگزاری ایسنا درباره آن نوشت: «سخنگوی دولت در واکنش به شعار «مرگ بر دیکتاتور» برخی دانشجویان با بیان اینکه «یکی از ویژگی‌های دیکتاتور که همه‌مان دوستش نداریم، این است که اجازه شنیده شدن حرف مخالفش را نمی‌دهد»، گفت: ما عرض می‌کنیم هرکسی با هر سلیقه‌ای صحبتش را مطرح کند، ما هم صحبت‌مان را مطرح می‌کنیم. سخنگوی دولت سخنرانی خود را به دلیل اهانت برخی دانشجویان به یکدیگر با این جمله به اتمام رساند که: «چون می‌بینم به یکدیگر توهین می‌کنید و وسایل پرتاب می‌کنید و همدیگر را تحمل نمی‌کنید جلسه را تمام می‌کنم.»

بهادری جهرمی هفته گذشته نیز تجربه مشابهی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی داشت. حضور او در جمع دانشجویان این دانشگاه و پس از پاسخ به پرسش‌های آنها به حاشیه کشیده شد.

ایسنا درباره آن جلسه نیز نوشته بود:«در آغاز سخنرانی علی بهادری جهرمی که در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد جمعی از دانشجویان با آغاز سخنان وی در اعتراض به حضور سخنگوی دولت در دانشگاه سالن را ترک کردند.

در ادامه علی بهادری جهرمی پس از سخنرانی حدود یک ساعت به پرسش‌های دانشجویان پاسخ داد که در این حین تجمعی اعتراضی برابر دانشکده حقوق و علوم سیاسی شکل گرفت و دانشجویان حاضر دراین تجمع بعضا شعارهای تندی سر دادند. با پایان جلسه سخنگوی دولت با دانشجویان معترض به گفتگو پرداخت و به پرسش‌ها و انتقادات برخی از آنها

پاسخ داد.»