محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره صحت شکایت از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، اظهار کرد: ما از طریق وزارت امور خارجه و از طریق نهاد‌های بین‌المللی این مورد را در دستور کار داریم و به ‌زودی شکایت‌های حقوقی را تسلیم مراجع بین‌المللی برای پیگرد حقوقی خواهیم کرد.